Lớp tập huấn về “Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp” tại Ninh Thuận

Ngày 30 tháng 6 năm 2015 tại Ninh Thuận, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lớp tập huấn về “Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp”. Tham dự Lớp tập huấn có các đại biểu đến từ Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận; các Sở thuộc UBND tỉnh; UBND Thành phố Phan Rang; UBND các huyện; các Viện nghiên cứu; các Hiệp hội; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Lê Kim Hùng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin khoa học công nghệ, đặc biệt là thông tin sở hữu công nghiệp đối với quá trình đổi mới công nghệ ở địa phương. Ông cũng đề cập đến các vấn đề mà trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm phát triển thị trường KH&CN, kết nối cung-cầu, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm-hiệu quả và hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Tại Lớp tập huấn, giảng viên từ Cục Sở hữu trí tuệ đã trình bày về thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế, khung pháp lý liên quan đến sáng chế, các điều kiện để được bảo hộ sáng chế, quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ, cũng như các lưu ý đối với chủ đơn trước, trong và sau khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ. Sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu-triển khai, sản xuất và kinh doanh cũng là một vấn đề được bàn luận rất sôi nổi. Giảng viên đã trình bày về phương pháp và kỹ năng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, đặc biệt là thông tin sáng chế từ các cơ sở dữ liệu sở hữu công nghiệp của Việt Nam gồm Thư viện số về sở hữu công nghiệp (Ip Lib), Thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam (Digipat) v.v., cũng như từ các cơ sở dữ liệu quốc tế (Espacenet, Patentscope, v.v.) để các tổ chức, cá nhân có thể tự tiến hành tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trên các cơ sở dữ liệu này.

Chiều cùng ngày, giảng viên của Cục Sở hữu trí tuệ cùng với đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã có chuyến đi thực tế đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sản xuất Nam Thành, là một doanh nghiệp đã có những thành công trong việc đầu tư nghiên cứu và đổi mới công nghệ liên quan đến lĩnh vực xử lý rác thải và sản xuất phân vi sinh. Lớp tập huấn đã được các cá nhân, tổ chức và đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Hy vọng trong thời gian tới, hoạt động hỗ trợ, tập huấn kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp sẽ được đẩy mạnh thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và Cục Sở hữu trí tuệ, nhờ đó thúc đẩy công tác tuyên truyền phổ biến thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.