Album ảnh của Innetco

Hình ảnh hoạt động của Innetco

dịch vụ tư vấn luật tại hà nội


chào mừng tới innetco hoàng phúc

một số mảng hoạt động chính của công ty

service

sáng chế, GP hữu ích

tra cứu, thẩm định nội dung, phân loại, đăng ký cấp văn bằng bảo hộ...

service

kiểu dáng công nghiệp

so sánh, đối chiếu, đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng sản phẩm...

service

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý xác định uy tín nguồn gốc sản phẩm

service

các dv pháp lý khác

Thành lập doanh nghiệp, Công bố chất lượng thực phẩm và các dịch vụ khác...