Đại diện sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả

INNETCO thực hiện chức năng đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả: Đại diện khách hàng làm và nộp đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả: Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận), chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả, tên miền… tại Việt nam và nước ngoài.

Nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tiến hành các thủ tục sửa đổi, thay đổi chủ văn bằng, thu hẹp phạm vi bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các tranh chấp, vi phạm liên quan đến sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Tư vấn, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Tổ chức hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế về sở hữu trí tuệ