Độc quyền kiểu dáng công nghiệp

1. Khái niệm

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện… thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.

2. Điều kiện bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới trên phạm vi thế giới, nghĩa là chưa từng được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, dưới hình thức công bố hoặc sử dụng.

 • Có tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

 • Có khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là có khả năng dùng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại hàng loạt sản phẩm có kiểu dáng giống hệt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

3. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng, Ví dụ:

 • Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật.

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.

 • Hình dáng bên ngoài chỉ có giá trị thẩm mỹ (không dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp).

 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

 • Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Các yêu cầu đối với đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • 02 tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • 01 Giấy ủy quyền có chữ ký của người nộp đơn.
 • 06 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ từ các hướng của kiểu dáng công nghiệp đăng ký. Mỗi bộ gồm 01 ảnh chụp/bản vẽ phối cảnh, 01 ảnh chụp/bản vẽ phía trước, 01 ảnh chụp/bản vẽ phía sau, 01 ảnh chụp/bản vẽ bên phải, 01 ảnh chụp/bản vẽ bên trái, 01 ảnh chụp/bản vẽ từ trên xuống, 01 ảnh chụp/bản vẽ từ dưới lên). Mỗi bộ phải thể hiện được bản chất của kiểu dáng công nghiệp (kích thước 9cm x 12cm).
 • 01 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp với đầy đủ nội dung: tên kiểu dáng công nghiệp, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp, nêu rõ đặc điểm bảo hộ…
 • Nếu tác giả không phải là người nộp đơn, hoặc không phải là người công vụ thì phải có chuyển nhượng thư của tác giả kiểu dáng công nghiệp cho người nộp đơn.